MAnifest

16 kwietnia 2024

Manifest MedTech Europe na lata 2024-2029

Manifest MedTech Europe analizuje kluczowe pytania, które mają umożliwić ekosystemowi opieki zdrowotnej przewodnictwo w zmianach, wyznaczanie nowych standardów i osiąganie zrównoważonego rozwoju.

Zapewnienie gotowości i reagowania na sytuacje kryzysowe to będzie jedno z głównych wyzwań następnej kadencji europejskiej, gdy od 1 stycznia 2025 roku Polska obejmie prezydencję.

👉 MedTech Polska wspólnie z MedTech Europe stoją na stanowisku, iż następujące kwestie wymagają podjęcia natychmiastowych działań:

1️⃣ jak wykorzystać moc technologii cyfrowych w nowych modelach świadczenia opieki, aby wzmocnić pozycję pacjentów i pracowników służby zdrowia.
2️⃣ w jaki sposób sprawić, aby wszyscy pacjenci w całej Europie mogli cieszyć się opieką najwyższej jakości i nieskrępowanym dostępem do usług medycznych
3️⃣ jak ustawić procesy, aby ,,odporne” systemy opieki zdrowotnej wdrażane były poprzez zdobyte doświadczenia.

Wiecie szczegółów w Manifeście.