Raport MTEU_1

25 października 2023

Roczny raport MedTech Europe dot. sektora technologii medycznych w Europie

Opublikowany niedawno raport roczny europejskiego stowarzyszenia branżowego MedTech Europe potwierdza dynamiczny rozwój sektora technologii medycznych w Europie. Ten sektor, w którym innowacje odgrywają kluczową rolę, jest szczególnie znaczący, a większość jego przedsiębiorstw stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje z raportu oraz aktualne wydarzenia związanego z sektorem.

  • Nadwyżka Europy z handlu technologiami cyfrowymi wzrosła do 5,2 mld euro w 2022 r., w porównaniu z 4,8 mld euro w roku poprzednim. Głównymi partnerami handlowymi są Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia i Meksyk.
  • Polska plasuje się w środku stawki i zajmuje dziewiąte miejsce w rankingu pod względem importu i eksportu (odpowiednio 3,0 mln euro i 4,2 mln euro).
  • Liderem rankingu są Niemcy (odpowiednio 22 mln euro i 32,2 mln euro), wyprzedzając Holandię i Irlandię.

 

Liczba dostępnych technologii

Na rynku europejskim dostępnych jest ponad pół miliona technologii cyfrowych, przeznaczonych do użytku w szpitalach, domach i w sferze społecznej. Ta liczba stale rośnie i obejmuje trzy kategorie produktów: wyroby medyczne, diagnostykę in vitro oraz cyfrowe narzędzia zdrowotne. 

Główne dane sektorowe:

  • W Europie działa około 35 tysięcy firm z branży technologii medycznych, z czego 92% stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Najwięcej firm z tego sektora znajduje się w Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Francji i Szwajcarii.
  • Sektor ten zatrudnia ogółem w Europie około 850 tysięcy osób, co stanowi nieco mniej niż przemysł farmaceutyczny (865 tysięcy pracowników) i odpowiada za około 0,3% całkowitego zatrudnienia w Europie. Niemcy, w rankingu pod względem liczby pracujących (255 tys.) wyprzedzają Włochy (118 tys.), Wielką Brytanię (112 tys.)  i Polskę (30 tys.)
  • Liderami pod względem liczby pracujących w sektorze na 10 tys. mieszkańców są Irlandia i Szwajcaria (odpowiednio 89 i 77) w Polsce tylko 8 osób. Wartość dodana na pracownika w branży wynosi 184 000 euro.
  • Technologie medyczne odpowiadają za 7,6% europejskiego produktu krajowego brutto związanego z opieką zdrowotną w 2022 r., podczas gdy sektor farmaceutyczny i produktów medycznych nietrwałych stanowią 15,4%. Wydatki te różnią się w zależności od kraju, oscylując między 5% a 12% całkowitych wydatków na opiekę zdrowotną.
  • Średnie wydatki na mieszkańca w Europie wynoszą 312 euro.

 Trend rynkowy:

Wartość rynku technologii medycznych wyniosła około 160 miliardów euro w 2022 r. Europa zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem cen producentów (26,4%), ustępując Stanom Zjednoczonym (46,6%) i wyprzedzając Chiny (6,6%). Największymi rynkami europejskimi są Niemcy (26,4%), Francja (14,4%), Wielka Brytania (10,1%), Włochy (8,8%) i Hiszpania (5,7%).

Warto zauważyć, że nadwyżka z handlu technologiami cyfrowymi w Europie wzrosła do 5,2 mld euro w 2022 r., w porównaniu z 4,8 mld euro w roku 2021, co może wpłynąć na rozwój sektora w przyszłości.

Pełna treść raportu TU