mte-manifesto-sm-2-1

20 listopada 2023

Manifest MedTech Europe na lata 2024-2029 – Empowering Patients, Inspiring Innovation

Europejskie systemy opieki zdrowotnej są obciążone niedoborami budżetowymi i kadrowymi, starzeniem się społeczeństwa, chorobami niezakaźnymi, takimi jak choroby układu krążenia i cukrzyca, rosnącą opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz groźbą kolejnej pandemii obciążającej system. Aby sprostać tym wyzwaniom, a jednocześnie dalej poprawiać ogólny stan zdrowia i dobrostan, systemy opieki zdrowotnej muszą stać się bardziej skoncentrowane na pacjencie, zaawansowane cyfrowo, odporne i zrównoważone. Technologie medyczne umożliwiają tę transformację, pod warunkiem, że dotrą do pacjentów i systemów opieki zdrowotnej.

MedTech Polska w pełni zgadza się z postawionymi w manifeście tezami, takimi jak konieczność stworzenia systemu, który:

🔗 skupia się na pacjencie

🔗 zapewnia dostęp do innowacyjnych rozwiązań i jednocześnie

🔗 buduje odporność na potencjalne kryzysy zdrowotne oraz

🔗 stabilność w branży poprzesz skuteczne rozwiązania i politykę.

Europa może osiągnąć jeszcze więcej, jeśli chodzi o zdrowie, dobre samopoczucie pacjenta i właściwe kształtowanie przyszłości medycyny, a sektor technologii medycznych jest pełni gotowy do działania.

Pełna treść Manifestu: Manifest MedTech Europe_Empowering-patients-inspiring-innovation-medtech-europes