tlo2

06 grudnia 2023

MedTech Europe w Koalicji dot. Europejskiej Przestrzeni Danych dotyczących Zdrowia (#EHDS)

Koalicja zainteresowanych stron, w tym MedTech Europe, wzywa do udoskonalenia legislacyjnego Europejskiej Przestrzeni Danych dotyczących Zdrowia (#EHDS)

Stronami koalicji są kluczowe organizacje reprezentujące pacjentów, pracowników służby zdrowia, badaczy i podmioty przemysłowe w ekosystemie opieki zdrowotnej, zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i państw członkowskich.

W wydanym oświadczeniu zawierającym istotne wskazówki i zalecenia, Koalicja podkreśla, że EHDS będzie wymagała odpowiednich zasobów w celu skutecznego wdrożenia systemu na wszystkich wymaganych szczeblach i dostosowaniu go do celów polityki.

Zbiorowa wiedza fachowa i różnorodne perspektywy mogą pomóc ustawodawcom stawić czoła złożonym wyzwaniom podczas opracowywania projektu rozporządzenia.

Pełna treść oświadczenia znajduje się ➡️ TU