tlo2

18 października 2022

Webinarium dot. praktycznych aspektów nowych regulacji w obszarze reklamy wyrobów medycznych Część 2

Program wydarzenia:

  • Zakaz reklamy kierowanej do pacjenta, w tym zakaz reklamy produktów stosowanych przez profesjonalnych użytkowników – praktyczne implikacje w sferze m.in. komunikacji na temat portfolio produktowego, w social media i na stronach internetowych.
  • Działania, które nie są traktowane jako reklama- czy możliwe jest prowadzenie kampanii edukacyjnych i prozdrowotnych
  • Rozpowszechnianie wśród HCPs wyników badań, opracowań naukowych i informacji na temat produktów, w tym tych jeszcze niewprowadzonych na rynek
  • Pytania i odpowiedzi