tlo2

01 grudnia 2022

Waloryzacja wynagrodzeń w zamówieniach publicznych na dostawy wyrobów IVD – kluczowe kwestie

Szkolenie dotyczyło zmian wynagrodzenia w umowach o dostawy wyrobów medycznych IVD ze względu na nieprzewidywalne zmiany cen materiałów i kosztów, gdy umowa nie zawiera klauzuli waloryzacyjnej. Agenda uwzględniała pytania otrzymane w tym zakresie przez członków Medtech Polska.