tlo2

25 maja 2016

4 Kongres EFLM-UEMS – WYNIKI LOSOWANIA GRANTÓW EDUKACYJNYCH

Niniejszym informujemy, że w dniu 20 maja 2016 roku, w Warszawie, odbyło się publiczne losowanie grantów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych zainteresowanych udziałem w 4 Kongresie EFLM-UEMS „Laboratory Medicine at the Clinical Interface”. Losowanie odbyło się w sali głównej podczas III Ogólnopolskiego Forum Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, połączonego z obchodami 15-lecia ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.

W skład komisji losującej weszli przedstawiciele:

1)      Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych –  Bogusław Grabowski (Wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych)

2)      Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej – prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz (Członek Zarządu)

3)      Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej – Józef L. Jakubiec (Dyrektor Generalny)

Osoba losująca: Katarzyna Żołniak (KIDL)

Zgodnie z regulaminem w drodze losowania, ze 123 nadesłanych aplikacji, na podstawie numeru prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego  wyłoniono 51 diagnostów, w tym pierwszych 40 na liście podstawowej i 11 na liście rezerwowej. Kolejność wylosowanych numerów przedstawia poniższa tabela:

Lp.

nr PWZDL

1

4351

2

11832

3

12315

4

13280

5

11220

6

10828

7

10838

8

11956

9

13558

10

12815

11

10003

12

14242

12

10010

14

12557

15

10654

16

13259

17

13313

18

10102

19

15060

20

14932

21

10464

22

9189

23

9794

24

13773

25

13797

26

13632

27

15269

28

15301

29

11881

30

11068

31

14141

32

9841

33

12836

34

2902

35

12343

36

12610

37

13148

38

12514

39

12456

40

14714

11 rezerwowych numerów prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego wylosowano na wypadek gdyby:

1)      po identyfikacji przez KIDL, poszczególnych osób (imię, nazwisko, PESEL) okazało się, że któraś z nich nie spełnia kryteriów kwalifikacji, tj.:

  • rok urodzenia nie wcześniej niż 1981
  • znajomość języka angielskiego
  • bycie diagnostą laboratoryjnym zarejestrowanym w KIDL, posiada prawo wykonywania zawodu.

2)      diagnosta zrezygnował z udziału w Kongresie

Brak zgodności/rezygnacja z udziału powoduje odrzucenie wylosowanej osoby i dobranie nowego kandydata z listy rezerwowej, wyłonionej podczas losowania według wyżej zapisanej kolejności losowania.