tlo2

24 marca 2020

List Zarządu do Wszystkich Zainteresowanych

List do Wszystkich Zainteresowanych

 

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju, Europie i na świecie, Firmy członkowskie MedTech Polska podejmują działania zgodne z zaleceniami Rządu, czy też jego agencji takich jak GIS – oraz z innymi rekomendacjami wynikającymi m.in. z funkcjonowania w strukturach korporacji międzynarodowych.

Jako sektor IVD bez wątpienia jesteśmy na pierwszej linii frontu działań skierowanych na wykrywanie infekcji wywołanej wirusem COVID-19. Od firm odpowiedzialnych za zaopatrzenie i wsparcie techniczne zależą działania laboratoriów- co przekłada się na szybkość dostarczenia informacji diagnostycznej i efektywność całego procesu postępowania z pacjentem. Może to być wybór niskokosztowej prewencyjnej kwarantanny w domu, lub specjalistycznych procedur ratujących życie.

Wielką rolę odgrywa gotowość firm do reagowania na konieczność szybkiej dostawy, czy świadczenia serwisu w przypadku awarii aparatury. Wszystkie dostępne informacje pokazują, że Członkowie MedTech Polska pomimo wielu ograniczeń zewnętrznych, dokładają wszelkich starań, aby przy zachowaniu zalecanych środków bezpieczeństwa, wspomagać swoich klientów z najwyższym priorytetem i sumiennością.

W związku z działaniami firm, które zapewniają ciągłość badań (w tym wdrożenie badań do diagnostyki COVID-19) wydaje się zasadne wprowadzenie ułatwień w dystrybucji i imporcie wyrobów IVD – ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów do diagnostyki koronawirusa. Dystrybutorzy i importerzy spotykają się aktualnie z utrudnieniami spowodowanymi długim oczekiwaniem na granicy Państwa. Działania podjęte przez branże medyczne – w tym MedTech Polska – doprowadziły do ułatwień dla przewoźników dostarczających wyroby medyczne, którzy są kierowani na uprzywilejowane dla nich przejście graniczne. List przewozowy dla wyrobów medycznych jest dla służb celnych i granicznych  wskazówką do przepuszczenia transportu w pierwszej kolejności.

Zarząd MedTech Polska dziękuje za zgłaszane przez Państwa tematy i problemy, które pozwalają – w tym trudnym okresie – na poprawę funkcjonowania sektora IVD. Dokładamy starań, aby je szybko naprawić lub całkowicie wyeliminować.

Z dnia na dzień odczuwamy zwiększone znaczenie sektora IVD w całej przestrzeni medycznej, społecznej i medialnej. Aby zatrzymać pandemię potrzebne jest i będzie wielkie poświęcenie personelu medycznego, ale również nowoczesna, szeroko stosowana diagnostyka.

Laboratoryjna Informacja diagnostyczna to prawdziwy fundament szybkiej i właściwej decyzji w medycynie profilaktycznej i naprawczej.

 

Zarząd MedTech Polska

Z wyrazami szacunku,