tlo2

25 czerwca 2020

Alert prawny – z dnia 2020-06-25

W alercie znajduje się informacja o:

  1. Prezydenckim projekcie ustawy o Funduszu Medycznym,
  2. Projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu,
  3. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
  4. […]

Aby otrzymać więcej informacji należy wysłać zapytanie na adres: biuro@medtechpolska.org