tlo2

29 lipca 2020

Badania laboratoryjne w diagnozowaniu choroby Alzheimera

Najnowsze badania naukowe przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych i Szwecji sugerują, że badanie krwi może wykryć chorobę Alzheimera na najwcześniejszym etapie i na wiele lat przed pojawieniem się jej objawów. Test ma na celu zbadanie białka p-tau217, które jest podwyższone u osób chorych na Alzheimera, dzięki czemu, będzie można z bardzo dużym wyprzedzeniem oraz z  96% dokładnością postawić właściwą diagnozę i zapoczątkować możliwe już na tym etapie leczenie.

Więcej w artykule: Alzheimer’s: 'Promising’ blood test for early stage of disease