16 marca 2020

COVID-19 – zagrożenia, pytania, komentarze

 

Ustawa szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 dostrzega się, że zagrożenie COVID-19 ma istotny negatywny wpływ na funkcjonowanie gospodarki. W przypadku niektórych branż może to spowodować skurczenie rynku, upadłości przedsiębiorców, wzrost bezrobocia i pozostawienie wielu osób bez środków do życia. Stan, w którym przychodzi funkcjonować przedsiębiorcom, można porównać do stanu klęski żywiołowej. Wielu przedsiębiorców nie ze swojej winy znalazło się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, część z nich utraciła albo wkrótce utraci płynność finansową. Sytuacja epidemiologiczna skutkuje tym, że przedsiębiorcy nie są w stanie realizować zawartych umów albo umowy takie nie mogą być realizowane należycie (np. z wskutek problemów z dostawami), nowe umowy nie są zawierane, a dotychczasowe wypowiadane. Przedsiębiorcy nie byli w stanie przewidzieć ryzyka, a tym samym należycie się przed nim zabezpieczyć.

Wszelkie uwagi dotyczące tej tematyki, kwestie które utrudniają działanie Członkom MedTech Polska oraz innym podmiotom branży medtech, lub takich pytań, na które nie można lokalnie uzyskać odpowiedzi. prosimy o przesyłanie na adres:

koronaivd@medtechpolska.org