tlo2

27 maja 2021

DiagKompas 2 – szkolenie dla diagnostów laboratoryjnych II edycja

Szanowni Państwo,

II edycja szkolenia DiagKompas 2 odbędzie się 7-8 czerwca br. i będzie dotyczyć zagadnień z Kodeksu Etyki i PZP, w kontekście wykonywania zawodu
diagnosty laboratoryjnego.

Jest to ostatnie szkolenie, na którym poruszymy również temat Systemu Oceny Wydarzeń Edukacyjnych (SOWE) przed zakończeniem okresu przejściowego z dniem 30.06.2021r.


Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w tym szkoleniu, poniżej znajduje się szczegółowa agenda oraz link do platformy, na której szkolenie jest organizowane.
Udział jest bezpłatny, rejestracja odbywa się na platformie Alfakonferencje: https://www.alfawebinarium.pl/, a link do uczestnictwa zostanie dostarczony na 2 dni przed konferencją.

 

Dzień I – 7 czerwca 2021 r.

16.00 – 16.15 – Wystąpienie Pani Prezes PTDL
dr hab. n. med. Anna Mertas
16.15-17.00 – Zarys otoczenia regulacyjnego w kontekście wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
Józef Jakubiec, Dyrektor Generalny MedTech Polska, adw. Marcin Tomasik
• Trendy w zakresie etyki biznesu i podstawowe ograniczenia prawne (zakaz przyjmowania niedozwolonych korzyści przez osoby pełniące funkcje publiczne, itd.)
• Kluczowe informacje nt. Kodeksu Etyki MedTech PL – podstawowe zasady i wymogi w relacjach na linii dostawcy produktów – diagności / świadczeniodawcy,
• Szczególne mechanizmy zapewniające transparentność i zgodność działań z Kodeksem Etyki MedTech PL (ujawnianie udzielanych grantów, system CVS, itd.)

17.00-17.45 – Udział diagnosty laboratoryjnego w wydarzeniach naukowych i prezentacjach produktowych
adw. Marcin Tomasik
• Wydarzenia edukacyjne i szkolenia z procedur – wymogi, w tym dozwolone przejawy gościnności
• Wydarzenia i prezentacje produktowe organizowane przez firmy – zasady i obowiązek informacyjny
• Ocena wydarzeń krajowych i międzynarodowych na terenie Polski – kryteria (w tym dot. lokalizacji, adresatów, tematyki i czasu trwania) oraz „vetting system” CVS oraz SOWE

17.45- 17.55 – przerwa

17.55-18.25 – Procedura oceny wydarzeń wg SOWE
• Okres przejściowy i okres pełnej funkcjonalności
• Zakres informacji wymaganych do uzupełnienia w formularzu
• Przebieg procedury
• Opłaty

18.25 -19.05 – Compliance – case study: reklama kierowana do diagnostów vs granty vs działania charytatywne – kryteria odróżnienia –
adw. Marcin Tomasik
• Przedmioty promocyjne („upominki”)
• Produkty demonstracyjne
• Próbki
• Granty
• Darowizny
• Inne formy działań o charakterze „wartościowym” [np. użyczenie sprzętu]
• Ujawnianie udzielanych i przyjmowanych wartości – co podlega obowiązkowi ujawnienia, kiedy, w jakiej formie
19.00 – 19.25 – Umowy zawierane przez diagnostów i HCOs w świetle postanowień Kodeksu MedTech PL
adw. Marcin Tomasik
• Umowy cywilnoprawne zawierane przez HCOs / HCPs z dostawcami produktów i zasady godziwej wartości rynkowej (FMV)
• Finansowanie udziału HCPs w wydarzeniach naukowych zgodne z kodeksem MedTech PL a postanowienia SIWZ dot. szkoleń
• Granty edukacyjne i wymóg ich całkowitej niezależności od przetargów

19.25- 20.00 – Test wiedzy

Dzień II – 8 czerwca 2021 r.

16.00-17.30 – Przebieg postępowania przetargowego w nowym Prawie zamówień publicznych w kontekście diagnostyki laboratoryjnej –
r. pr. Tomasz Jaworski
• Podstawowe zasady nowego Prawa Zamówień Publicznych
• Planowanie postępowania przetargowego
• Modelowy przebieg postępowania przetargowego – w przetargach o wartości powyżej progów UE i przetargach krajowych

17.30-17.40 – przerwa

17.40-18.25 – Przejrzystość i unikanie konfliktu interesów w postępowaniu przetargowym
r.pr. Tomasz Jaworski
• Komunikacja między wykonawcą a zamawiającym – w postępowaniu przetargowym i poza nim
18.25-19.10 – Zawieranie i wykonywanie umów w nowym Prawie zamówień publicznych w kontekście diagnostyki laboratoryjnej
r. pr. Tomasz Jaworski
• Zrównoważenie pozycji stron w umowach o zamówienia publiczne – klauzule obowiązkowe i zakazane
• Kary umowne
• Aneksowanie umów – kiedy i w jakim zakresie dopuszczalne
• Polubowne rozwiązywanie sporów w nowym PZP
19.10 – 20.00 Test wiedzy, ankieta i zakończenie szkolenia

JAK ZAPISAĆ SIĘ WEBINARIUM ?

Wystarczy zarejestrować się na stronie, udział jest bezpłatny
https://www.alfawebinarium.pl/

Po rejestracji otrzymają Państwo link potwierdzający oraz link do transmisji
Do udziału wystarczy przeglądarka internetowa.

Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu!