tlo2

21 stycznia 2021

DiagKompas 2 – szkolenie dla diagnostów laboratoryjnych

Szanowni Państwo,

Szkolenie DiagKompas 2 odbędzie się 27-28 stycznia br. i będzie dotyczyć zagadnień z Kodeksu Etyki i PZP,
w kontekście wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w tym szkoleniu, poniżej znajduje się szczegółowa agenda oraz link do platformy, na której szkolenie jest organizowane.
Udział jest bezpłatny, rejestracja odbywa się na platformie Alfakonferencje: https://www.alfawebinarium.pl/, a link do uczestnictwa zostanie dostarczony na 2 dni przed konferencją.

Dzień I – 27 stycznia 2020 r.

16.00 – 16.15 – Wystąpienie Pani Prezes PTDL
dr hab. n. med. Anna Mertas, prof. SUM 
16.15-17.00 – Zarys otoczenia regulacyjnego w kontekście wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
Józef Jakubiec, Dyrektor Generalny MedTech Polska, adw. Marcin Tomasik
• Trendy w zakresie etyki biznesu i podstawowe ograniczenia prawne (zakaz przyjmowania niedozwolonych korzyści przez osoby pełniące funkcje publiczne, itd.)
• Kluczowe informacje nt. Kodeksu Etyki MedTech PL – podstawowe zasady i wymogi w relacjach na linii dostawcy produktów – diagności / świadczeniodawcy,
• Szczególne mechanizmy zapewniające transparentność i zgodność działań z Kodeksem Etyki MedTech PL (ujawnianie udzielanych grantów, system CVS, itd.)

17.00-17.45 – Udział diagnosty laboratoryjnego w wydarzeniach naukowych i prezentacjach produktowych
adw. Marcin Tomasik
• Wydarzenia naukowe i prezentacje produktowe – wymogi, w tym dozwolone przejawy gościnności
• Sponsoring wydarzeń krajowych i międzynarodowych na terenie Polski – kryteria i „vetting system”
• Wydarzenia naukowe organizowane przez firmy – zasady i obowiązek informacyjny

17.45- 17.55 – przerwa
17.55 -18.40 – Compliance – case study: reklama kierowana do diagnostów vs granty vs działania charytatywne – kryteria odróżnienia
adw. Marcin Tomasik
• Przedmioty promocyjne („upominki”)
• Produkty demonstracyjne
• Próbki
• Granty
• Darowizny • Inne formy działań o charakterze „wartościowym” [np. użyczenie sprzętu] • Ujawnianie udzielanych i przyjmowanych wartości – co podlega obowiązkowi ujawnienia, kiedy, w jakiej formie

18.40-19.25 – Umowy zawierane przez diagnostów i HCOs w świetle postanowień Kodeksu MedTech PL i PZP
adw. Marcin Tomasik
• Umowy cywilnoprawne zawierane przez HCOs / HCPs z dostawcami produktów a wyłączenie określonych osób z postępowania przetargowego.
• Finansowanie udziału HCPs w wydarzeniach naukowych zgodne z kodeksem MedTech PL a postanowienia SIWZ dot. szkoleń
• Granty edukacyjne i wymóg ich całkowitej niezależności od przetargów

19.25- 20.00 – Test wiedzy

Dzień II – 28 stycznia 2021

16.00-17.30 – Przebieg postępowania przetargowego w nowym Prawie zamówień publicznych w kontekście diagnostyki laboratoryjnej
r. pr. Tomasz Jaworski
• Podstawowe zasady nowego Prawa Zamówień Publicznych
• Planowanie postępowania przetargowego
• Modelowy przebieg postępowania przetargowego – w przetargach o wartości powyżej progów UE i przetargach krajowych

17.30-17.40 – przerwa

17.40-18.25 – Przejrzystość i unikanie konfliktu interesów w postępowaniu przetargowym
r.pr. Tomasz Jaworski
• Komunikacja między wykonawcą a zamawiającym – w postępowaniu przetargowym i poza nim

18.25-19.10 – Zawieranie i wykonywanie umów w nowym Prawie zamówień publicznych w kontekście diagnostyki laboratoryjnej
r. pr. Tomasz Jaworski
• Zrównoważenie pozycji stron w umowach o zamówienia publiczne – klauzule obowiązkowe i zakazane
• Kary umowne • Aneksowanie umów – kiedy i w jakim zakresie dopuszczalne • Polubowne rozwiązywanie sporów w nowym PZP

19.10 – 20.00 Test wiedzy, ankieta i zakończenie szkolenia

Spotkanie zakończone będzie wydaniem certyfikatów i przyznaniem 2 punktów edukacyjnych, miękkich i twardych dla osób, które przystąpią do testu.

Wystarczy zarejestrować się na stronie, udział jest bezpłatny
https://www.alfawebinarium.pl/

Po rejestracji otrzymają Państwo link potwierdzający oraz link do transmisji
Do udziału wystarczy przeglądarka internetowa.

Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu!