tlo2

18 grudnia 2014

DIAGKOMPAS – podsumowanie działalności szkoleniowej w latach 2013 – 2014

Szanowni Państwo

Informujemy, że projekt szkoleniowy DiagKompas został zakończony. Dwa lata współpracy z profesjonalistami medycznymi, przedstawicielami dostawców zakończył się pełnym sukcesem. Chcielibyśmy podzielić się z Państwem opiniami samych uczestników szkoleń na temat przeprowadzonych sesji szkoleniowych oraz przybliżyć Państwu dane statystyczne z nimi związane. W tym celu zamieszczamy raport z działalności szkoleniowej w ramach realizacji projektu DiagKompas w okresie: styczeń 2013 – grudzień 2014.

W oparciu o wyniki ankiet oceny szkolenia można wnioskować, że program DiagKompas stanowił trafną odpowiedź na potrzeby sektora branży iVD, zarówno po stronie dostawców jak i odbiorców.

Wszystkim uczestnikom programu DiagKompas dziękujemy za udział w szkoleniach i przyczynienie się do poznania praktycznych problemów, które umożliwią wzrost zasad przejrzystej i etycznej współpracy.

Szczególne podziękowania kierujemy do Prezesa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL) – dr hab. n. med. Bogdanowi Solnicy, który udzielił wsparcia w promowaniu tej inicjatywy i przyczynił się do jej wdrożenia.

Dziękujemy również Przewodniczącym wszystkich oddziałów Towarzystwa, którzy aktywnie wspierali Izbę w procesie rekrutacji uczestników oraz w operacyjno-logistycznych przygotowaniach do realizacji poszczególnych szkoleń.

Wierzymy, że zrealizowane już wspólnie projekty, a także te które są w trakcie przygotowania i wdrażania będą dobrym fundamentem do budowania silnej pozycji medycyny laboratoryjnej w sektorze ochrony zdrowia.