tlo2

25 października 2013

FORUM iVD – Nowe regulacje dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (iVD)

W dniu 2 grudnia 2013, w hotelu Marriott w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona nowym regulacjom dla wyrobów medycznych do diagnostyki IVD, w związku z Projektem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

Celem konferencji było przekazanie bieżącej wiedzy w zakresie projektu nowej regulacji, przedstawienie kierunków planowanych zmian oraz przybliżonego harmonogramu wdrożenia rozporządzenia, w oparciu o aktualny stan prac Parlamentu Europejskiego i Rady.

Wśród prelegentów znaleźli się między innymi:

Joanna Kilkowska
Jesús Rueda Rodríguez – Dyrektor ds. regulacji (European Diagnostic Manufacturers Association (EDMA)
Dr. Martin Walger – Verband der Diagnostica-Industrie e.V. (VDGH)

W forum wzięli udział przedstawiciele Ministerstw: Zdrowia, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, delegacje stowarzyszeń krajowych i zagranicznych oraz wielu reprezentantów rynku wyrobów medycznych iVD – producenci, importerzy, dystrybutorzy, jednostki notyfikowane.

IPDDL składa wszystkim serdeczne podziękowania za obecność oraz aktywny udział.

Wierzymy, że zaprezentowane materiały oraz przekazane informacje przyczynią się do lepszego zrozumienia i przygotowania się do nadchodzących zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wyrobów medycznych iVD.

Jednocześnie informujemy, że skrzynka pocztowa przeznaczona do zadawania pytań prelegentom będzie aktywna do dnia: 31.12.2013.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zadawania dalszych pytań, wysyłając wiadomość e-mail na adres:

ivdforum@ipddl.pl

w temacie wpisując słowo „pytanie”

Biuro IPDDL dołoży starań, aby udzielić wyczerpującej odpowiedzi.