tlo2

09 kwietnia 2014

Global MedTech Compliance Conference (GMTCC)

W dniach 20-22 maja b.r., w Barcelonie, odbędzie się międzynarodowa konferencja na temat polityki przejrzystego postępowania w branży medycznej. Jest to najbardziej wszechstronne i kompleksowe wydarzenie w tym zakresie organizowane wspólnie przez AdvaMed/USA i Medtech Europe. Konferencja skierowana jest do: kadry kierowniczej, specjalistów w zakresie etyki, radców prawnych, pracowników służby zdrowia, prawników, polityków i innych podmiotów zainteresowanych europejskimi, krajowymi i międzynarodowymi regulacjami antykorupcyjnymi oraz zasadami etyki i przepisami prawa. Konferencja będzie poświęcona m.in.: możliwościom udzielania, pracownikom służby zdrowia, wsparcia finansowego w zakresie edukacji medycznej, transparentności działań na rynku medycznym oraz dopuszczalnym obszarom współpracy przedstawicieli dostawców i świadczeniodawcy. Uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział w małych i dużych grupach dyskusyjnych, by poznać praktyczne podejście do zarządzania i przestrzegania zasad etyki na całym świecie.

Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie: gmtcc.com