tlo2

21 października 2021

Grypa i Covid-19

Grypa i Covid -19 to zaraźliwe choroby układu oddechowego. Choroby te są wywołane przez różne wirusy, ale objawy są do siebie podobne.

COVID-19 spowodowany jest koronawirusem 2019: SARS-CoV-2 (istnieją różne SARS-CoV-2, które mają pewne różnice w ich sile lub zdolności przenoszenia). Grypa natomiast spowodowana wirusem grypy. Istnieją dwa główne typy wirusa grypy zwane grypą A i grypą B. Każdego roku pojawiają się i krążą różne szczepy grypy A i grypy B. Obie choroby mogą m.in. wywoływać kaszel, duszności, bóle mięśniowe, wymioty, czy biegunkę. Znamiennym objawem w przypadku Covid 19 jest utrata węchu i/lub smaku. Zarówno grypa, jak i COVID-19 mogą być bezobjawowe, łagodne, ciężkie, a nawet śmiertelne. W przypadku złego samopoczucia rozstrzygającym rozwiązaniem jest test na obecność COVID-19 (zobacz porównanie testów na Covid 19).

Chociaż w przypadku COVID-19 i grypy można stosować różne metody leczenia, oba są leczone poprzez łagodzenie objawów, takich jak zmniejszenie gorączki. Ciężkie przypadki mogą wymagać hospitalizacji, a bardzo chorzy pacjenci mogą potrzebować respiratora. U niektórych pacjentów leki mogą pomóc złagodzić objawy i skrócić czas trwania COVID-19 lub grypy.

W przypadku COVID-19 testowane się leki przeciwwirusowe i inne terapie, aby sprawdzić, czy mogą skutecznie zaradzić objawom i skrócić czas trwania choroby. Jednym z takich sposobów leczenia są przeciwciała monoklonalne, ale należy je rozpocząć na wczesnym etapie COVID-19. Obecnie skuteczne terapie są dostępne tylko w formie dożylnej, więc nie są przepisywane pacjentom poza placówką opieki zdrowotnej. Przy grypie doustne leki przeciwwirusowe mogą łagodzić objawy, a czasem skracać czas trwania choroby. Ponieważ są podawane doustnie, terapie przeciwwirusowe mogą być przepisywane zarówno pacjentom, którzy nie są hospitalizowani, jak i osobom przebywającym w szpitalu.

Zarówno grypa, jak i COVID-19 rozprzestrzeniają się w podobny sposób – drogą kropelkową. Osoby zarażone koronawirusem lub grypą mogą przez jakiś czas nie zdawać sobie sprawy, że są chore i w tym czasie mogą nieświadomie przenosić chorobę na innych.
W większości przypadków poważnemu przebiegowi i śmierci z powodu COVID-19 lub grypy można zapobiec za pomocą szczepionek. Ponadto skuteczne środki ostrożności to noszenie masek, częste i dokładne mycie rąk, zakrywanie ust podczas kaszlu, pozostawanie w domu podczas choroby i ograniczanie kontaktu z osobami zarażonymi, dystans społeczny.

Bardzo skutecznym środkiem zapobiegawczym lub osłabiającym przebieg choroby są szczepienia. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła do użycia trzy rodzaje szczepionek przeciwko COVID-19. Wszystkie zatwierdzone przez FDA szczepionki są wysoce skuteczne w zapobieganiu hospitalizacji i śmierci z powodu COVID-19. W przypadku grypy szczepionka jest dostępna i skuteczna w zapobieganiu niektórym z najniebezpieczniejszych rodzajów grypy lub w celu zmniejszenia nasilenia lub czasu jej trwania. Szczepionka przeciw grypie jest zmieniana co roku, gdyż wirusy grypy szybko mutują.

COVID-19 może spowodować rozwój powikłań, w tym długotrwałe uszkodzeni płuc, serca, nerek, mózgu i innych narządów oraz innych długotrwałych objawów. Powikłania po grypie mogą obejmować zapalenie mięśnia sercowego, mózgu lub mięśni oraz niewydolność wielonarządową. Mogą wystąpić wtórne infekcje bakteryjne, szczególnie zapalenie płuc.

 

 

Źródła:
MedTech Europe
Johns Hopkins Medicine