tlo2

20 marca 2020

Gubinek – przejście dla transportu leków i wyrobów medycznych na granicy polsko-niemieckiej

Szanowni Państwo,

 

W uzupełnieniu do poprzednich komunikatów dotyczących problemów z transportem leków i wyrobów medycznych na granicy polsko-niemieckiej należy  przesyłamy poniższe informacje:

1. Przejście, które ma zostać uruchomione dla transportów leków i wyrobów medycznych to przejście w  Gubinku. Tam muszą być kierowani kierowcy.

2. Warunkiem zagwarantowania priorytetowego przejazdu jest wypełnienie poniższej tabeli i przesłanie jej na adres mailowy  transportcoronawirus@gif.gov.plw dniu, w którym transport będzie przekraczał granicę,  najpóźniej 2 godziny przed jej przekroczeniem.

3. Pojazdy , którymi będą transportowane leki i  wyroby medyczne muszą być oznakowane za pomocą czerwonego krzyża i napisu „transport medyczny” w języku polskim i angielskim.