tlo2

23 marca 2020

Komunikat w sprawie oznakowania transportu wyrobów medycznych i produktów biobójczych

W uzupełnieniu do wcześniejszej korespondencji dot. transportu wyrobów medycznych i produktów biobójczych, oraz ich oznakowania, przesyłamy  stanowisko Ministra Piotrowskiego-GIF w sprawie oznakowania samochodów z dostawami z zagranicy.
Samochód powinien być oznakowany w sposób widoczny czerwonym napisem dwujęzycznym TRANSPORT MEDYCZNY – MEDICAL TRANSPORT oraz znakiem czerwonego krzyża. Wielkość napisu i miejsca umieszczenia napisów pozostawiamy do Państwu uznania w zależności od gabarytu samochodu.

Firmy zrzeszone w Medicines for Europe mogą korzystać z proponowanego przez tę organizacje oznakowania, ale muszą posiadać także napis w języku polskim.

 

 

 

 

Przypominamy, że GIF przyjmuje interwencje w sprawie transportu leków wyłącznie kierowane na adres mailowy transportcoronawirus@gif.gov.pl   oraz zamieszczone w poniższej tabelce.