tlo2

26 marca 2020

Komunikat ws. problemów w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony osobistej

W związku ze zgłaszanymi problemami problemami w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony osobistej, prosimy o działanie zgodnie z poniższą instrukcją.

  1. Należy pilnie przesłać wypełnioną tabelę (w załączeniu) i przesłać ją na na adres mailowy:  info@farmacja-polska.org.pl
  2. Materiały  te, po ich opracowaniu zostaną przekazane do GIF z jednoczesnym apelem o podjęcie działań umożliwiających zakup tych środków dla producentów i hurtowni.

Przedstawiając ten materiał będzie jednocześnie podstawa do monitorowania tego procesu oraz udzielenia branży wsparcia np. poprzez zgodę na zakup bezpośredni u producentów zagranicznych, co w tej chwili jest mocno ograniczone.