med2

23 listopada 2022

Nadzór nad AMR w Europie, dane z 2021 r.

Raport WHO (Dep. Europeran Centre for Disease Prevention and Control) pokazuje, że pomimo zwiększonej świadomości co do zagrożenia jakim jest AMR generującego wysokie zagrożenie dla zdrowia publicznego oraz szerokiej dostępności do wiarygodnych i potwierdzonych badanami klinicznymi informacji dotyczących IPC (zapobieganie i kontrola zakażeń) – działania w zakresie zdrowia publicznego mające na celu zwalczanie AMR w UE/EOG są nadal niewystarczające.

Jeśli rządy nie zareagują bardziej zdecydowanie na zagrożenie jakim jest AMR, stanie się ono coraz większym problemem zdrowotnym w skali całego świata. 

Szacunki oparte na danych z EARS-Net pokazują, że w 2020 r. w UE/EOG doszło do ponad 800 000 zakażeń bakteriami opornymi na antybiotyki, a ponad 35 000 osób zmarło w bezpośredniej konsekwencji tych zakażeń.

Raport WHO _ Nov2022-ECDC-WHO-Executive-Summary