tlo2

17 sierpnia 2022

Nowe gwarantowane świadczenia w badaniach diagnostycznych

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny został udostępniony Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Projekt zawiera ważne propozycje rozszerzające katalog zlecanych testów laboratoryjnych finansowanych z budżetu powierzonego.
Katalog dostępnych badań laboratoryjnych obejmuje:

Badania diagnostyczne

badania biochemiczne i immunochemiczne:

1) BNP (NT-pro-BNP);

2) albuminuria (stężenie albumin w moczu);

3) UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu);

4) antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej);

5) antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH);

6) antyTG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie).

 

Celem zmiany Rozporządzenia jest zapewnienie dostępu, w ramach budżetu powierzonego, do:

– badań diagnostycznych z obszaru kardiologii, diabetologii, chorób płuc, alergologii oraz endokrynologii – co pozwoli na skuteczniejsze wykrywanie najczęstszych schorzeń przewlekłych,

–  konsultacji specjalistycznych: kardiologa, diabetologa, chorób płuc, alergologa, endokrynologa – ułatwi prowadzenie opieki kompleksowej nad pacjentem, bez konieczności kierowania go do lekarza specjalisty udzielającego świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

–  wizyt kompleksowych z Indywidualnym Planem Opieki Medycznej – poprawi opiekę nad pacjentami chorymi przewlekle oraz przyczyni się do wdrożenia standardów opieki w chorobach przewlekłych objętych koordynacją,

–  porad edukacyjnych prowadzonych przez pielęgniarki – przyczyni się do poprawy jakości opieki nad pacjentami chorymi przewlekle, jak również poprawi kompleksowość opieki, angażując w opiekę pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),

–  porad dietetycznych – realizowanych przez dietetyków – będzie ważnym wsparciem dla pacjentów m.in. z cukrzycą i chorobami na tle miażdżycy.

 

Zakłada się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 października 2022 r.

Termin wejścia w życie przepisów rozporządzenia określono z uwzględnieniem konieczności ustalenia wartości umów dla podmiotów udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na kolejny okres sprawozdawczy.

 

Uwagi do projektu można składać do Ministerstwa Zdrowia do 25 sierpnia br.