tlo2

12 czerwca 2008

Nowe Władze IPDDL

Uprzejmie informujemy, iż dnia 10 czerwca 2008 r., w Domu i Klubie Lekarza przy ul. Raszyńskiej 54 w Warszawie, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej Związku Pracodawców.

Walne Zgromadzenie IPDDL

Podczas Walnego Zgromadzenia przeprowadzono wybory do Zarządu IPDDL. Do Zarządu nowej kadencji, wybrano:

1.      Banaszkiewicz Andrzej

2.      Jakubiec L. Józef

3.      Koenig Marcin

4.      Tuora Tadeusz

5.      Wójcik Elżbieta

Prezesem Zarządu IPDDL na nową kadencję został p. Andrzej Banaszkiewicz.

Przeprowadzono również uzupełniające wybory do Sądy Koleżeńskiego IPDDL Skład Sądu zasili p. Stanisław Poniatowski.

Nowym Władzom IPDDL gratulujemy,  życzymy powodzenia i owocnej pracy!