tlo2

11 lutego 2008

Otwarcie LabTestsOnline w Brukseli

W dniu 31 stycznia 2008 roku w Brukseli. odbyła się ważna uroczystość związana z prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej i Izbę Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej projektem LabTestsOnline.

bibsolvaytest.gif

W przepięknej Sali Głównej Biblioteki Solvay (www.bibliothequesolvay.be) odbyło się uroczyste otwarcie i promocja LabTestOnline, europejskiego portalu internetowego poświęconego badaniom laboratoryjnym. Na uroczystość przybyło ponad 100 zaproszonych gości. W części oficjalnej zabrali głos: Ms. Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Member of the European Parliament Mr. Andrzej Ryś, European Commission, Health & Consumer Protection Directorate General, Public Health DirectorPolska reprezentowana była przez członków Krajowej Komisji Koordynacyjnej zajmującej się tworzeniem polskiej wersji językowej LTO: prof. Grażynę Odrowąż Sypniewską,prof. Dariusza Sitkiewicza, dr. Jolantę Kołodziejczyk i Józefa L. Jakubca – Dyrektora Generalnego IPDDL, który miał zaszczyt wystąpić w części oficjalnej w imieniu członków EDMA (Mr. Józef Jakubiec ).Uroczystość oficjalnego otwarcia jest kolejnym krokiem służącym promocji tego nowego źródła informacji o badaniach laboratoryjnych. Rozwój i znaczenie tego portalu nabiera przyśpieszania. Pierwszym ważnym krokiem było umieszczeniu linku na oficjalnej stronie internetowej Unii Europejskiej EU Health. Obecnie kolejne kraje przystępują do tworzenia nowych wersji językowych. W najbliższych dniach do prac przystępuje Grecja. Na etapie formalizowania umów są Francja i Portugalia. Również nasi sąsiedzi Czesi przygotowują się do uruchomienia tego projektu. Goście uczestniczący w uroczystości otwarcia oraz uczestnicy spotkania ICC (Międzynarodowej Komisji Koordynacyjnej LTO), które odbyło się w dniu następnym podkreślają istotne znaczenie jakie ma dla zdrowia społeczeństwa promocja źródła informacji o badaniach laboratoryjnych oraz wpływ na poprawę jakości życia i relacji pacjent – lekarz. Kolejnym wyróżnieniem, które spotkało delegację polską było przyznanie organizacji, w marcu 2009 roku posiedzenia ICC. Z planów rozwoju LTO wynika, że do marca 2009 ilość krajów podwoi się, co spowoduje, że możemy się spodziewać silnych reprezentacji Krajowych Organizacji Naukowych i Krajowych Organizacji IVD z ponad 10 krajów Unii.

W uzupełnieniu tego doniesienia pragnę poinformować Szanownych Państwa, że w styczniu2008 roku zanotowano ponad 40 000 wejść na LabTestOnline.pl

Józef L. JakubiecDyrektor Generalny

Izba Producentów i Dystrybutorów

Diagnostyki Laboratoryjnej