tlo2

08 lutego 2023

PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o. nowym członkiem MedTech Polska

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nowym członkiem naszego stowarzyszenia została firma PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o.

 

Firma PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w listopadze 1999 roku pod nazwą Agilent Technologies Poland Sp. z o.o. w ramach realizacji strategicznego planu podziału firmy Hewlett Packard. Od maja 2002 roku firma działa pod nazwą PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o.

Jesteśmy liderem na rynku w dostarczaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań z branży Analizy Instrumentalnej, Diagnostyki Molekularnej i Genomiki.

Firma PERLAN Technologies dostarcza już od 20 lat aparaty, akcesoria oraz kompletne rozwiązania umożliwiające odbiorcom identyfikację i prowadzenie badań tysięcy substancji, określając ich skład, budowę, właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne, analizę komórkową, metaboliczną oraz analizę DNA i RNA.

Najczęściej wykorzystywana aparatura z oferty Biologii komórki, Genomiki, Patomorfologii oraz Diagnostyki obejmuje: aparaty do elektroforezy kapilarnej, sekwenatory, bioanalizatory i skanery mikromacierzy oraz analizatory metabolizmu komórkowego, a także systemy do automatyzacji oznaczeń chemii klinicznej, immunochemii i transfuzjologii.

Aparatura analityczna dostarczana przez PERLAN Technologies stosowana jest w laboratoriach naukowo-badawczych wyższych uczelni, instytutów naukowych oraz w kontroli jakości związanej z ochroną środowiska, badaniem żywności, przemysłem petrochemicznym, chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym.

Najpowszechniej wykorzystywana aparatura z oferty chromatograficznej PERLAN Technologies obejmuje: chromatografy gazowe i cieczowe, detektory mas, spektrometry ICPMS, aparaty do elektroforezy kapilarnej, bioanalizatory i skanery mikromacierzy oraz analizatory metabolizmu komórkowego.

W celu zapewnienia wiarygodności oraz maksymalnego wykorzystania informacji uzyskiwanych w trakcie analiz, firma PERLAN Technologies oferuje pełen zakres usług serwisowych, w tym związanych ze standaryzacją i walidacją dostarczanej aparatury, a także procedur analitycznych.

 

Witamy firmę PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o. w gronie Liderów Rynku IVD.