tlo2

01 czerwca 2021

Pilotaż nowego programu zdrowotnego „Profilaktyka 40 PLUS”

Od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r. jest realizowany pilotaż nowego programu zdrowotnego „Profilaktyka 40 PLUS”.

Obywatele Rzeczpospolitej powyżej 40 roku życia otrzymają możliwość jednorazowego dostępu do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych obejmującego od 6 do 12 rodzajów badań.
Więcej na ten temat na stronie Lab Tests Online, w zakładce Profilaktyka.