tlo2

02 czerwca 2021

Posiedzenie EPSCO w dniach 14-15 czerwca

W dniach 14 -15 czerwca br.  27 Ministrów Zdrowia z EU zbiera się na posiedzeniu EPSCO.
Branża IVD z niecierpliwością czeka na decyzje w sprawie rozporządzenia dotyczącego wyrobów medycznych

do diagnostyki in vitro (2017/746/UE) (IVDR), gdyż w aktualnym stanie, zgodnie z nowymi wymogami IVDR,
nie jest możliwe terminowe realizowanie dostaw wielu testów, które są obecnie dostępne na rynku.

Po więcej informacji zapraszamy tutaj.