tlo2

12 kwietnia 2012

?Postępy diagnostyki laboratoryjnej w chorobach metabolicznych?

W dniach 29 – 31 marca 2012, w Zakopanem, miała miejsce konferencja naukowo-szkoleniowa pt. ?Postępy diagnostyki laboratoryjnej w chorobach metabolicznych? z presympozium ?Od molekuły do populacji? poświęconym pamięci Prof. dr Hab. Med. Jana Sznajda.

Podczas konferencji odbyło się uroczyste wręczenie nagród za najlepsze prace magisterskie, z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, w roku akademickim 2010 ? 2011. Prace poświęcone były zagadnieniom wpływu badań laboratoryjnych na kliniczną i ekonomiczną efektywność postępowania lekarskiego oraz miejsca i roli badań laboratoryjnych w systemie ochrony zdrowia.
W konkursie wzięło udział 13 prac, spośród których wyłonione zostały 3 najlepsze.

Izba Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z Fundacją Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej był organizatorem i fundatorem nagród dla zwycięzców. Ufundowane nagrody przeznaczone były zarówno dla studenta jak i jego promotora.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Osoby na zdjęciu, od prawej: Dr Gerard Nowacki (Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej), mgr Anna Duda (II miejsce w konkursie), mgr Katarzyna Bergmann (I miejsce w konkursie), Dyrektor Generalny Józef Lucjan Jakubiec (Izba Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej), mgr Danuta Burak (III miejsce w konkursie), Prof. Dr hab. Jerzy Naskalski (Przewodniczący Komisji Konkursowej)
Osoby na zdjęciu, od prawej: Dr Gerard Nowacki (Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej), mgr Anna Duda (II miejsce w konkursie), mgr Katarzyna Bergmann (I miejsce w konkursie), Dyrektor Generalny Józef Lucjan Jakubiec (Izba Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej), mgr Danuta Burak (III miejsce w konkursie), Prof. Dr hab. Jerzy Naskalski (Przewodniczący Komisji Konkursowej)

dyplom