tlo2

16 lutego 2023

Procedowanie zmian w MDR dotyczących okresów przejściowych

Parlament Europejski przyjął wniosek o dalsze procedowanie zmian w MDR dotyczących okresów przejściowych.

„W rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 [1] i (UE) 2017/746 [2] ustanowiono nowe ramy regulacyjne, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego w odniesieniu do wyrobów medycznych oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, przyjmując jako podstawę wysoki poziom ochrony zdrowia pacjentów i użytkowników.”

Rozporządzenie wejdzie w życie po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Najnowsza wersja rozporządzenia w wielu wersjach językowych do wybory dostępna tutaj!

Materiał do pobrania: 2023_0005__PL