tlo2

02 lipca 2019

Prognozy dotyczące medycyny personalizowanej

Celem polityki i działań Europy w dziedzinie zdrowia publicznego jest poprawa i ochrona zdrowia ludzkiego oraz wspieranie modernizacji europejskich systemów opieki zdrowotnej – te dwa obszary wg UE mogą mieć wpływ na poprawę jakości życia swoich obywateli, oraz wkład w realizację celów obejmujących wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

Odpowiedzialność za zdrowie spoczywa przede wszystkim na poziomie krajowym poszczególnych państw członkowskich, natomiast instytucje UE odgrywają ważną rolę w promowaniu, koordynowaniu i uzupełnianiu działań krajowych oraz we wspieraniu wspólnych inicjatyw oraz współpracy międzynarodowej.

Kluczową rolą Komisji jest wspieranie wysiłków państw członkowskich na rzecz ochrony i poprawy zdrowia ich obywateli oraz zapewnienie dostępności, skuteczności i prężności ich systemów opieki zdrowotnej.

Wiąże się to z bardziej efektywnym wykorzystaniem nowych technologii, aby zwiększyć wpływ badań i rozwoju na wczesną diagnostykę oraz mobilizacją diagnostyki, aby zagwarantować pacjentom dostęp do spersonalizowanej opieki zdrowotnej.

Więcej na temat przyszłości medycyny spersonalizowanej, barier, które należy pokonać, znajdziecie Państwo na blogu MedTech Views, w artykule Denisa Horgana z European Alliance for Personalized Medicine pt. From here to 2024: personalized medicine for an immediate future