tlo2

15 października 2021

Propozycja zmiany Rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro

MedTech Polska z zainteresowaniem przyjmuje do wiadomości propozycję zmiany Rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro wydanego 14 października 2021 przez Komisję Europejską.

Ważne jest, że Komisja Europejska starała się utrzymać dostępność wyrobów medycznych do diagnostyki  in vitro dla pacjentów i systemów opieki zdrowotnej.

MedTech Polska i jej członkowie będą dalej w pełni zaangażowani w realizację celów Rozporządzenia i jego wdrożenia.
Wszystkie strony będą musiały teraz ocenić, czy sugerowane zmiany odnoszą się do krytycznych wyzwań związanych z wdrażaniem Rozporządzenia.
Od tego zależy pomyślna transformacja na rynku wyrobów IVD.

Z propozycją Komisji można zapoznać się tutaj: LINK.