tlo2

30 listopada 2021

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2078 z dnia 26 listopada 2021 r.

Ukazało się ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2078 z dnia 26 listopada 2021 r., ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w odniesieniu do europejskiej bazy danych o wyrobach medycznych (Eudamed).

Regulacja będzie dotyczyła wszystkich uczestników rynku tj. wytwórca, importer, dystrybutor.

Rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2078 z dnia 26 listopada 2021 r.