tlo2

16 lipca 2012

Serge Bernasconi mianowany nowym Dyrektorem Generalnym Eucomed i EDMA

W dniu 9 lipca 2012 roku Eucomed (European Medical Technology Industry Association) i EDMA (European Diagnostic Manufacturers Association) ogłosiły nominację Serge Bernasconi na Dyrektora Generalnego obydwu stowarzyszeń.

Serge Bernasconi obejmie w dniu 16 lipca 2012 roku stanowiska dotychczas piastowane przez: Luciano Cattani (Eucomed) i Volker Oeding (EDMA).

Powołanie nowego Dyrektora Generalnego nastąpiło w momencie, kiedy oba stowarzyszenia podjęły decyzje o połączeniu sił i przystąpieniu do sojuszu. Mówiąc jednym głosem stowarzyszenia będą lepiej przygotowane do rozwiązywania problemów stanowiących wspólne obszary działania i zapewnią interesariuszom szybszy postęp technologiczy oparty na połączeniu wiedzy i innowacji.

Serge Bernasconi posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie na rynku leków i wyrobów medycznych, które zdobył pracując w firmach takich jak: Johnson & Johnson, Schering Plough w USA i Europie, a ostatnio również w Medtronic.

Więcej informacji na stronie EDMA