med2

29 listopada 2022

Stanowisko MedTech Polska do projektu o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

MedTech Polska przekazało swoje stanowisko do projektu o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Zawracamy szczególną uwagę, że medyczna diagnostyka laboratoryjna jest branżą świadczeń zdrowotnych znacząco różniącą się od branży farmaceutycznej.

Należy przede wszystkim – z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta – wdrażając nowe rozwiązania wziąć pod uwagę jej specyfikę oraz konieczność zapewnienia ciągłości usług medycznych laboratoriów diagnostycznych.

 

Stanowisko MedTech Polska do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw