tlo2

01 kwietnia 2020

Stawka podatku VAT na środki ochrony osobistej

Szanowni Państwo,
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi stawki podatku VAT na środki ochrony osobistej niezbędne do utrzymania właściwego reżimu sanitarnego (typu maski, fartuchy, przyłbice, kombinezony, obuwie ochronne) przekazujemy informację, iż produkty te posiadają stawkę podatku  VAT  w wysokości  23%.
Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (załącznik nr 3 ustawy)  stawka podatku VAT  w wysokości 8% może być stosowana wyłącznie dla  Towarów związanych z ochroną zdrowia (bez względu na CN):
Poz.13  – Wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175, 447 i 534) dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zastosowanie stawki 8 % możliwe jest jedynie po zakwalifikowaniu w/w wyrobów do grupy wyrobów medycznych tj. spełnienia wymagań ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.(Dz. Ustaw z 2015 r. poz.876 ze zm.).
Jednocześnie informujemy, iż wyprodukowane lub kupione przez firmy produkty przekazane na walkę z koronawirusem, zostają w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2020 r. objęte 0% stawką podatku VAT. Dotyczy to m.in. wyrobów medycznych i produktów leczniczych, takich jak np. środki dezynfekujące, maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych- Dz. Ustaw 2020 r. poz. 527).
Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest przekazanie darowizny na rzecz:
  • Agencji Rezerw Materiałowych,
  • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych,
  • Szpitali zakaźnych – przekształconych w jednoprofilowe szpitale zakaźne (tzw. szpitale jednoimienne).

21/12/2023