tlo2

06 października 2023

Szkolenia dla lekarzy – współpraca COBIK Naczelna Izba Lekarska, PTDL oraz MedTech Polska

 

Serdecznie zapraszamy środowisko lekarskie, do udziału w szkoleniach organizowanych wraz z COBIK Naczelna Izba Lekarska oraz PTDL.

 

Najbliższe szkolenie:  Ogólne zasady interpretacji wyników badań laboratoryjnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów epidemiologicznych odbędzie się on-line w dniu 16.10. br. w godzinach 16:00-18:00. Poprowadzi je dr n. med. Włodzimierz Pawłowski, Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, członek PTDL.

Zaplanowane kolejne szkolenia:

 • 23.10.2023dr hab n. med. Małgorzata Rusak– adiunkt w Zakładzie Diagnostyki Hematologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
  Temat szkolenia:  Zaburzenia hemostazy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
 • 30.10.2023  – dr n. med. Włodzimierz Pawłowski – Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
  Temat szkolenia:  Pułapki w laboratoryjnej diagnostyce chorób tarczycy
 • 21.11.2023  – Alina Niewiadomska – specjalista diagnostyki laboratoryjnej – kierownik CMDLiBP Instytutu CZMP
  Temat szkolenia: Odstępstwa pediatryczne w medycynie laboratoryjnej
 • 27.11.2023  –  dr n. farm. Paweł K. Kunicki – Diagnosta laboratoryjny, Specjalista Zdrowia Publicznego, Specjalista Laboratoryjnej Toksykologii Medycznej.
  Temat szkolenia: Terapia monitorowana stężeniem leku – od teorii do praktyki: znaczenie prawidłowego pobierania materiału biologicznego
 • 07.12.2023  – prof. dr hab. n. med. Lech Chrostek – polski naukowiec, diagnosta laboratoryjny, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.
  Temat szkolenia: Nieinwazyjna diagnostyka chorób wątroby/Alkoholowe choroby wątroby – patogeneza i diagnostyka
 • 13.12. 2023  – prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Członek Zespołu ds. Racjonalnej Antybiotykoterapii IPCZD, kierownik Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej IPCZD
  Temat szkolenia: Antybiotykoodporność w praktyce lekarza POZ. Przyczyny narastania oporności – błędy antybiotykoterapii, sposoby ograniczania lekooporności – w tym rola badań diagnostycznych i optymalny wybór leczenia empirycznego i celowanego.
 • 18.12.2023  – prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Członek Zespołu ds. Racjonalnej Antybiotykoterapii IPCZD, kierownik Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej IPCZD
  Temat szkolenia:  Antybiotykoodporność w szpitalach. Przyczyny narastania oporności – błędy antybiotykoterapii, sposoby ograniczania lekooporności – w tym rola badań diagnostycznych i optymalny wybór leczenia empirycznego i celowanego.

Więcej na temat zaplanowanych szkoleń dla lekarzy oraz możliwość rejestracji – na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej: https://tiny.pl/cjx8q