tlo2

14 marca 2019

Szkolenie „Nowe regulacje prawne w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro”

MedTech Polska serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu:

które odbędzie się 

26 marca 2019 r. (wtorek), w godz. 10:00 – 16:00 w Warszawie

(miejsce w trakcie potwierdzania)

„Nowe regulacje prawne w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro”

Szkolenie ma na celu szczegółowe omówienie najistotniejszych zmian dla producentów, importerów i dystrybutorów, które przyniesie nowa regulacja oraz aktualnego stanu prac w zakresie aktów implementacyjnych i wykonawczych związanych z tym rozporządzeniem oraz czy poza nową regulacją polski system przewiduje wprowadzenie jeszcze innych rozwiązań.  

Wykład będzie prowadzony przez specjalistę z Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – Pana Andrzeja Karczewicza, który uczestniczył w pracach nad tym rozporządzeniem.  Obecność przedstawiciela organu kompetentnego będzie dobrą sposobnością do uzyskania odpowiedzi na szczególnie nurtujące Państwa pytania oraz poruszenie kwestii związanych z Państwa bezpośrednią działalnością.  Prosimy zatem o zgłaszanie ewentualnych pytań i tematów, które są w zakresie Państwa największego zainteresowania i chcielibyście Państwo poruszyć.

Koszt uczestnictwa*: 300 zł (netto) dla firm niezrzeszonych w MedTech Polska

*Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W potwierdzeniu prosimy o zawarcie danych:

  • do faktury (tj. pełna nazwa płatnika, ulica, kod pocztowy, miejscowość, NIP
  • oraz danych uczestnika (tj. imię i nazwisko, stanowisko, e-mail, numer kontaktowy)

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Z poważaniem

Zespół MedTech Polska