tlo2

27 marca 2019

Szkolenie „Nowe regulacje prawne w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro”

 

26 marca br. odbyło się szkolenie, którego tematem były zmiany w rozporządzeniu UE 2017/746 oraz ich wpływ na kwestie regulacyjne związane z wprowadzaniem do obrotu i używania wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

Bardzo dziękujemy prelegentowi, Panu Andrzejowi Karczewiczowi za interesujący wykład, a Uczestnikom za aktywny udział.