tlo2

15 listopada 2017

SZKOLENIE: „Nowe regulacje prawne w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro”

MedTech Polska serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu:

?Nowe regulacje prawne w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro?

które odbędzie się 7 grudnia 2017 r. (czwartek), w godz. 09:00 ? 18:00 w Warszawie

w Centrum Szkoleniowym ADGAR przy Al. Jerozolimskich 181 B
(kompleks ADGAR Park West)

Szkolenie ma na celu szczegółowe omówienie najistotniejszych zmian dla producentów, importerów i dystrybutorów, które przyniesie nowa regulacja oraz aktualnego stanu prac w zakresie aktów implementacyjnych i wykonawczych związanych z tym rozporządzeniem.

W ramach szkolenia poruszone zostaną m.in. zagadnienia:

Obowiązki  dystrybutorów,  importerów  i  wytwórców  wyrobów  medycznych  do diagnostyki in vitro (IVD) w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/ ?  z dnia ?  w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE

(art. 13,14 i 22 Rozporządzenia)

Obowiązki dotyczące identyfikacji problemów w łańcuchu dostaw:

 • Zarządzanie jakością (w tym SPO)
 • Szkolenie personelu i pracowników
 • Dokumentacja – prowadzenie i przechowywanie
 • Odbiór, przechowywanie i dostawa sprzętu medycznego
 • Wycofywanie wyrobów medycznych
 • Zarządzanie zwracanymi wyrobami medycznymi
 • Zlecanie, powierzanie firmom zewnętrznym
 • Transport wyrobów medycznych
 • Samokontrola

Wykład będzie prowadzony przez specjalistę z Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – Pana Andrzeja Karczewicza, który uczestniczył w pracach nad tym rozporządzeniem.  Obecność przedstawiciela organu kompetentnego będzie dobrą sposobnością do uzyskania odpowiedzi na szczególnie nurtujące Państwa pytania oraz poruszenie kwestii związanych z Państwa bezpośrednią działalnością.  Prosimy zatem o zgłaszanie ewentualnych pytań i tematów, które są w zakresie Państwa największego zainteresowania i chcielibyście Państwo poruszyć.

Koszt uczestnictwa*: 250 zł (netto) dla firm niezrzeszonych w MedTech Polska

*Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

POZOSTAŁY JUŻ OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!

Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 24.11.2017. W potwierdzeniu prosimy o zawarcie danych:

 • do faktury (tj. pełna nazwa płatnika, ulica, kod pocztowy, miejscowość, NIP
 • oraz danych uczestnika (tj. imię i nazwisko, stanowisko, e-mail, numer kontaktowy)

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Z poważaniem

Zespół MedTech Polska