tlo2

20 lutego 2020

Szybkie testy na obecność narkotyków wykorzystywane w laboratoriach medycznych

Szybkie testy immunochemiczne (metoda immunochromatografii) są doskonałym narzędziem pracy dla diagnosty laboratoryjnego, pozwalającym na uzyskanie stosunkowo dużej ilości informacji w krótkim czasie. Dlatego tak chętnie są stosowane jako metody przesiewowe do badania obecności narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Dodatkowymi atutami są: niski koszt, łatwe wykonanie badania, bezpośrednie oznaczenie w materiale biologicznym z pominięciem żmudnego procesu wyosabniania oraz brak konieczności zakupu aparatury pomiarowej.

Podstawową zaletą szybkich testów jest ich prostota, szybkość wykonania, niski koszt i brak konieczności inwestycji w aparaturę pomiarową. Do wad można zaliczyć to, że uzyskujemy tylko wyniki jakościowe, które należy interpretować z dużą ostrożnością. Każdy wynik pozytywny, wątpliwy, a czasem także negatywny powinien być potwierdzony metodą referencyjną.

 

Link do pełnej wersji artykułu:

Szybkie testy na obecność narkotyków wykorzystywane w laboratoriach medycznych, Diagnosta laboratoryjny, str. 14-19