tlo2

18 czerwca 2021

Wariant Delta w Polsce

W Polsce rośnie liczba diagnozowanych przypadków mutacji Delta.  

Wariant ten został wykryty dotychczas w 75 krajach.
Na Śląsku stanowi ona już około 2 % przypadków SARS-CoV-2, ale jego obecność odnotowano również zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim i mazowieckim.
Delta rozprzestrzenia się znacznie szybciej niż inne i może powodować cięższy niż dotychczas obserwowany przebieg COVID-19.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazała Deltę jako wariant, który powinien budzić zaniepokojenie, ponieważ powoduje cięższe objawy, w tym ból brzucha, mdłości, wymioty, utratę apetytu oraz słuchu i ból stawów.
Mutacja ta jest również opisywana jako niebezpieczna z uwagi na mylące podobieństwo do przeziębienia.

Źródło: Termedia