Do notki o VODI_2___

19 lipca 2023

Wartość informacji diagnostycznej (VODI) w opiece onkologicznej.

Zalecenia MedTech Europe dotyczące lepszej przyszłości diagnostyki raka w Europie

Globalne obciążenie nowotworami rośnie szybciej niż kiedykolwiek, a wpływ pandemii COVID-19 na usługi onkologiczne podkreśla potrzebę wykorzystania pełnego potencjału diagnostyki laboratoryjnej w kierunku raka. Diagnostyka laboratoryjna odgrywa kluczową rolę zarówno w profilaktyce (umożliwiając zapobieganie 30-50 % zachorowań na nowotwory) jak i w osiąganiu lepszych wyników leczenia pacjentów.

Warto zauważyć, że decyzje kliniczne często opierają się na informacjach diagnostycznych, które stanowią nawet do 66% wszystkich decyzji związanych z leczeniem. To dowodzi, jak niezwykle ważna jest precyzyjna diagnoza w procesie walki z rakiem.

Zaskakujące jest to, iż mimo wagi uzyskiwanej informacji, na rozwijanie technologii diagnostyki laboratoryjnej przeznacza się mniej niż 2% całkowitych wydatków na opiekę zdrowotną. Taki stan rzeczy wymaga pilnych działań na poziomie państw członkowskich Unii Europejskiej, aby zwiększyć świadomość i wsparcie finansowe dla tej kluczowej dziedziny.

W obliczu wyzwań, jakie niesie ze sobą wzrost zachorowań na nowotwory oraz wpływ pandemii COVID-19, dążenie do wykorzystania pełnego potencjału diagnostyki laboratoryjnej w onkologii wymagać będzie wspólnego wysiłku, inwestycji i współpracy na wszystkich poziomach.

Tylko poprzez uznawanie wartości informacji diagnostycznych i koncentrację na ich rozwijaniu, możemy poprawić wyniki leczenia pacjentów onkologicznych oraz ograniczyć globalne obciążenie chorobą nowotworową.

Więcej na temat w pliku: Zalecenia MEdTech Europe dotyczące lepszej przyszłości diagnostyki raka w Europie