med2

21 grudnia 2022

Diagności laboratoryjni a wymóg znajomości języka polskiego

Diagnosta laboratoryjny zamierzający wykonywać zawód na terenie Polski jest obowiązany do wykazania się znajomością języka polskiego w mowie i piśmie, w zakresie koniecznym do wykonywania tego zawodu.

Więcej na ten temat w artykule.