tlo2

07 marca 2023

Zmiany przepisów przejściowych Rozporządzenia MD

Dziś rano Rada Unii Europejskiej jednogłośnie zatwierdziła propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą zmiany przepisów przejściowych Rozporządzenia MD oraz postanowienia
dotyczącego sell-off dla Rozporządzenia IVD.

Oznacza to koniec procesu politycznego, a kolejnym krokiem jest publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (około połowy marca).