Apel przemysłu IVD o pilne zakończenie przygotowań i opracowanie przejrzystych reguł wykonywania badań laboratoryjnych w czasie epidemii COVID-19 _2020-09-01