tlo2

05 października 2022

Warsztaty dot. praktycznych aspektów nowych regulacji w obszarze reklamy wyrobów medycznych Część 1

Warsztaty dotyczyły zagadnień związanych z nowymi regulacjami oraz wykorzystaniem konkretnych przykładów:

  • Wymogi w zakresie odwiedzania profesjonalistów medycznych przez przedstawicieli firmy
  • Wpływ nowych regulacji na inne działania field force’u (spotkania promocyjne, sponsorowanie konferencji, itd.)
  • Obowiązki archiwizacyjne i udostępniania wzorów reklam
  • Okres przejściowy dot. reklamy w nowej UWM – co może być dostępne w przestrzeni publicznej po 31 grudnia 2022 r.
  • Zmiany w związku z nowym kodeksem MedTech Europe 2022
  • Pytania i odpowiedzi