tlo2

22 września 2022

Workshop: Waloryzacja wynagrodzeń w zamówieniach publicznych na dostawy wyrobów IVD

Warsztaty dot. waloryzacji wynagrodzeń w zamówieniach publicznych na dostawy wyrobów IVD przeprowadzone z udziałem prawników firm członkowskim MedTech Polska na bazie wypracowanych przykładów praktycznych problemów, z jakimi stykają się firmy w obszarze IVD, w związku z waloryzacją wynagrodzeń.

Zebrane na warsztatach dane posłużyły jako wskazówki do stworzenia materiału informacyjnego oraz opracowania prawne, wskazujące na dostępne prawne podstawy waloryzacji wynagrodzeń.