tlo2

01 września 2020

Apel przemysłu IVD o pilne zakończenie przygotowań i opracowanie przejrzystych reguł wykonywania badań laboratoryjnych w czasie epidemii COVID-19

MedTech Europe – reprezentujący europejski sektor wytwarzania wyrobów medycznych, której członkiem jest MedTech Polska, reprezentujący sektor wyrobów do diagnostyki laboratoryjnej (IVD), widzi potrzebę opracowania i wdrożenia nowej strategii wykonywania badań laboratoryjnych. Strategia ta powinna przygotować system ochrony zdrowia na nadchodzący sezon jesienno-zimowy – z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z trwającej epidemii COVID-19.

W związku z tym wystosowano apel przemysłu IVD, w którym branża IVD w Polsce zwraca się z prośbą do władz odpowiedzialnych za politykę zdrowotną o pilne zakończenie przygotowań i opracowanie przejrzystych reguł wykonywania badań laboratoryjnych w czasie epidemii COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem okresu jesienno-zimowego, mając nadzieję, że apel ten spotka się z zainteresowaniem i umożliwi zakończenie działań tak, by wszystkie strony były dobrze przygotowane do radzenia sobie z zarządzaniem COVID-19, grypą i innymi sezonowymi infekcjami dróg oddechowych.