tlo2

31 marca 2020

Dokumenty Komisji Europejskiej dotyczące COVID-19 mające wpływ na przemysł medtech

 1. KOMUNIKAT KOMISJI – Wytyczne dotyczące korzystania ze swobodnego przepływu pracowników podczas epidemii COVID-19
 2. KOMUNIKAT KOMISJI – Wytyczne dot. ułatwiania operacji lotniczego transportu towarowego w trakcie epidemii COVID-19
 3. DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020-437 – w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących wyrobów medycznych, opracowanych na potrzeby dyrektywy Rady 93/42/EWG
 4. KOMUNIKAT KOMISJI – Wytyczne dla państw członkowskich dotyczące rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020_402 uzależniającego wywóz niektórych produktów od wydania pozwolenia na wywóz
 5. KOMUNIKAT KOMISJI – w sprawie wdrożenia uprzywilejowanych korytarzy w kontekście wytycznych dotyczących
  środków zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności towarów
  i usług podstawowych
 6. Rozporządzenie wykonawcze Komisji UE 202-426 – zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020_402 uzależniające wywóz niektórych produktów od wydania pozwolenia na wywóz
 7. DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020-414 – zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019_570 w odniesieniu do zdolności rescEU w zakresie gromadzenia zapasów środków medycznych
 8. Rozporządzenie wykonawcze Komisji UE 202-402_uzależniające wywóz niektórych produktów od wydania pozwolenia na wywóz
 9. Zalecenia Komisji EU 2020-403 – w sprawie oceny zgodności i procedur nadzoru rynku w kontekście zagrożenia związanego z COVID-19
 10. Statement on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak.
 11. Covid19 – EU recommendations on testing strategies v2
 12. Guidance on the applicable legislation for leave-on hand cleaners and hand disinfectants (gel, solution, etc.) gel hydroalcolic
 13. Conformity assessment procedures for 3D printing and 3D printed products to be used in a medical context for COVID-19
 14. Conformity assessment procedures for PPE and MD