tlo2

03 czerwca 2011

II FORUM IVD 1 lipca 2011 w Warszawie

W nowoczesnej medycynie blisko 70% danych o stanie zdrowia pacjenta to laboratoryjna informacja diagnostyczna. Czy różnica w sytuacji zdrowotnej w Polsce nie wynika z braku tych informacji?

Polska podejmuje w okresie Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 2011 działania na rzecz wdrażania wczesnego wykrywania, prewencji i profilaktyki. Celem tych działań jest zmniejszenie różnicy standardów i wspomaganie wyrównywania systemów ochrony zdrowia.  

Wspierając działania  Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 2011 Izba organizuje  konferencję:  


II FORUM IVD

?Diagnostyka zdrowia a zdrowa diagnostyka?

Wykorzystanie Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 2011
do wyrównywania szans w systemie ochrony zdrowia.

Wśród prelegentów m.in.:prof. Leszek Czupryniak, Przewodniczący PTD;

 prof. dr hab. med. Anna Fijałkowska, IGiCHP; prof. Zbigniew Gaciong, WUM;

 prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz, Przewodnicząca PTM;

Philipe Jacon, Dyrektor Generalny EDMA; Józef L. Jakubiec, Dyr. Generalny IPDDL; prof. J.K. Kulpa Konsultant Krajowy; prof. Jerzy Naskalski, KMLwP;

dr Mariusz Ołtarzewski, Instytut Matki i Dziecka; dr Elżbieta Puacz, Prezes KIDL; prof. Bolesław Samoliński, Przewodniczący Podkomisji ds. Priorytetów Ministerstwa Zdrowia; dr Jörgen Shulze, Prezydent EDMA;

dr Bogdan Solnica, Prezes PTDL;

dr hab. med. Tomasz Zdrojewski, NatPol 2011

Konferencja odbędzie się dnia 1 lipca 2011 w Warszawie.

 Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie www.ipddl.evenea.pl potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów drogą elektroniczną. Prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego nie później niż do dnia 15 czerwca 2011 r. ? liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu zgłoszeń decyduje  kolejność ich napływania

Konferencja  uzyskała  Patronat Polskiej Prezydencji w Radzie  UE

                                logo-ppp-pl1

Konferencja odbędzie się dnia 1 lipca 2011 w Warszawie

w godz. 11:00 – 17:00

Miejsce: sala w Multikinie Złote Tarasy, ul. Złota 59